Τετράωρη συνεδρία προσωπικής εκπαίδευσης, στο χώρο σας ή στο χώρο μας, ανταποκρινόμενη στις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις σας. Συμμετοχή από 1 έως 4 άτομα.